4.3.2019 Uratiedote Ylä-Karjala (Valtimo, Nurmes)

Valtimo-Nurmes välisen reitin vieressä Louhilammen pohjoispuolella alkanut harvennushakkuu. Metsäkoneet joutuvat liikkumaan reitin poikki. Harvennus kestää viikon 11 alkupuolelle.